25. apríla 2016

VO SVETE KDE...

V zovretí slov, čo vyslovili iní..
ma naplnil smútok a pocity viny.. Zabudnúc na to, že včerajšky sú mŕtve.. nehľadiac na to, že zajtrajšky sú mĺkve.. som.. neustriehla kroky, čo sa zakrádali bližšie.. nevšimla si oči, hľadiace čoraz hlbšie.. Zborila som plot a roztvorila bránu... zabudla však na to, že prichodiaci klamú... Dovolila načrieť do tajomných vôd snov, no v rozčerených hladinách sa stala obeťou... tých, čo prisahali pravdou klamlivou..
Vo svete kde... ...spleť zradných slov... ...zmes viactvárich pohľadov... ...a jedovatých úsmevov... ...tam kde lži sú dohodou... ...a vzťahy hrou pochabou.... doznievajú tóny čo rozozvučal život.. Vraví, že hrozí medzi srdcom..mysľou rozchod.. ....tak nech...
Odvraciam zrak od dní, čo zanechali tmu.. ..nepodľahnem tým, čo hrali zvrhlú hru.. Nevkročím viac na miesta, kde v prachu váľajú sa perly.. Viac nevyrieknem mená tých, čo žijú svoje prehry... ...z úst neuniknú viac nechcené rady.. nečakám ďalej..."kto a kedy zradí..."
..zabúdajúc...pamätám..
..hľadiac vpred sa odvraciam..
..bdejúc...zaspávam..
zvažujúc...odpúšťam

Vo svete kde...
..odovzdané späť sa vráti..
..skutok dobra dlh nám skráti..
..vyhrá ten, čo krivdu zhatí...
..a každý z nás raz všetko splatí...
doznievajú tóny čo rozozvučal život... ...LIA ZARET...7 komentárov: