17. novembra 2015

NA KRÍDLACH ODPUSTENIA....

...

Mrazivým povetrím nesie sa hlas...
akosi tajomne blízky...chce vniknúť do nás.
Vnára sa nám do duší a odkrýva ich hlbiny..
..raz dielo zavŕši a vyplní ich trhliny.
Z výšin i priepastí k nám zaznieva hlas
vraví, že svitol deň a nastal náš čas..! 
Vraví...
Ste deťmi sveta ...dedičmi zeme..
Vaše biele rúcha však pretkali tiene.
Láska sa vytráca a svetlo bledne..
s ním nádej odchádza a ľudskosť vädne.
V dusivom zovretí vašich vyhranených postojov
a v márnivom objatí vami utkaných závojov...
..hľadíte, no nevidíte..
..vládnuť chcete, no otročíte..
Stále postupujúc vzad..potláčate zmeny..
a v zajtrajškoch hľadáte včerajšie ozveny.
Znovu si volíte poznané utrpenie..
potácate sa v tom istom bezhlavo a neúnavne.
To je dávna kliatba vášho života..,
čo od zrodenia po smrť sprevádza človeka.
Hrozba skrytá... hanba odveká..
zrodená zo semien osudného jablka..,
čo vás väzní vo svete a šepká, že v ňom vládnete.
Tou skrytou kliatbou, čo borí vašu vieru
je padlí anjel, čo víta ľudskú prehru..,
čo vás drží v zajatí dedičného hriechu..,
čo vás okul do reťazí bezmenného strachu..
Však na úsvite času...sľub vám bol daný..!
Zas povstanete z prachu kam vrhol vás tieň zradný.
Na konci dní... v poslednej hodine..
budete opäť hľadieť jasne a nevinne.
Stále zmietaní túžbami svetského pokušenia,
no váš pokoj príde na krídlach odpustenia.

...LIA ZARET...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára